Special!!บริการส่งฟรีเมื่อซื้อครบ 1,500 บาทขึ้นไป
Multi Lifestyle Store

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

*ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อคืนสินค้า*

 

การเปลี่ยนและคืนสินค้า

  • เมื่อได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องและจำนวนตรงตามคำสั่งซื้อหรือไม่ หาก ไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งกลับภายใน 7 วันทำการ หากเกินจากวันที่กำหนดดังกล่าว ถือว่าท่านได้รับสินค้าดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วนตามจำนวนที่สั่งแล้ว
  • ท่านสามารถดำเนินการคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันโดยสินค้านั้นจะต้องมีสภาพใหม่ และยังไม่ถูกใช้งาน
  • ท่านสามารถคืนสินค้าได้ในกรณีที่ สินค้านั้นมีตำหนิ และไม่ได้มาตรฐาน

สินค้าที่สามารถคืนได้ต่อเมื่อ

  • มีความผิดพลาดจากทางโรงงาน เช่น ขนาด, การควบคุมคุณภาพการผลิต, สี, แบบ
  • เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง

สินค้าที่ไม่สามารถคืนได้ต่อเมื่อ

  • สินค้าที่ได้ถูกใช้งานแล้ว หรือ มีการเปิดหีบห่อภายใน
  • สินค้า sales ต่าง ๆ ไม่สามารถคืนได้

ขั้นตอนในการคืนสินค้า

  • แจ้งความต้องการมายังร้านค้า ที่ Line ID : @amaze48
  • ส่งสินค้ากลับ และโปรดแจ้งเลขพัสดุที่จัดส่ง เพื่อสามารถตรวจสอบได้
  • หลังจากทางร้านได้รับสินค้าคืนแล้ว จะจัดส่งสินค้าใหม่ให้ภายใน 7-15 วันทำการ